Onze procedures: hoe werken wij?

Om onze patienten een effectieve en efficiente dienstverlening te bieden opteert de Zorgpoort Lommel voor een manier van werken die er voor zorgt dat onze artsen, verplegend personeel en secretariaat hun tijd efficient benutten en zich ongestoord kunnen concentreren op hun kerntaken en maximaal aandacht kunnen geven aan de patient die zij op dat moment helpen.

Deze procedures en richtlijnen geven inzicht hoe wij werken bij de Zorgpoort, als leidraad voor onze medewerkers en onze patienten.

De belangrijkste richtlijnen:

  • Onze artsen werken geconventioneerd, dat wil zeggen volgens de wettelijke tarieven van het RIZIV;
  • Onze artsen en verpleegkundigen werken enkel op afspraak;
  • Het secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen van 08u00 tot 19u00;
  • Er is een spoedlijn voor dringende en spoedeisende hulp;
  • Bij verwondingen, ongevallen of andere spoedeisende klachten kunnen onze patienten in principe direct op de praktijk terecht. Wij verzoeken u om, indien mogelijk, vooraf even te bellen zodat wij rekening kunnen houden met uw komst en een arts of verpleegkundige kunnen verwittigen;
  • Er zijn vaste belmomenten per arts waarop telefonisch overleg kan plaatsvinden; buiten deze momenten is de arts telefonisch niet bereikbaar, tenzij expliciet afgesproken;
  • Attesten, uitslagen en andere documenten kunnen opgehaald worden bij het secretariaat tijdens vastgestelde uren in de voor- en namiddag; u wordt verzocht NIET te bellen of deze klaar liggen; wij garanderen dat alles klaar ligt op het afgesproken moment;
  • Voorschriften voor medicatie moeten niet meer worden opgehaald. Met je identiteitskaart kun je deze rechtstreeks ophalen bij je apotheker.
  • ++

Voor meer details: raadpleeg de subpagina's.