Onze artsen

Huisartsen

In onze praktijk werken 11 huisartsen samen als een hecht team.

Samenwerken in een artsengroepspraktijk betekent voor ons dat we zoveel mogelijk dezelfde behandelplannen en -protocollen, normen en waarden hanteren binnen de uitvoering van de geneeskunde, zonder hierdoor onze eigenheid als huisarts te verliezen. 

de Zorgpoort Lommel heeft gekozen voor deze uniforme aanpak en handelswijze om te allen tijde, ook bij onderlinge vervanging, dezelfde kwaliteit, professionaliteit en handelswijze naar onze patiënten te borgen. Alle huisartsen zijn op de hoogte van alle patiëntendossiers en werken met vaste protocollen op basis van ‘evidence based medicine’ - dat is op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde geneeskunde. Onze artsen engageren zich om voldoende bijscholingen en opleidingen te volgen zodat zij de snelle medische evolutie blijven volgen en geaccrediteerde huisartsen blijven.

De GMD-voerende arts is verantwoordelijk voor zijn/haar patiëntendossiers en zorgt er voor dat deze volledig en up-to-date zijn en actief up-to-date worden gehouden.

HAIO (Huisarts in opleiding)

de Zorgpoort Lommel is een academische opleidingspraktijk. Dit houdt in dat er altijd één of twee afgestudeerde artsen bij ons specialiseren als huisarts.

Een HAIO is een volwaardige arts die volledig zelfstandig consultaties, huisbezoeken, onderzoeken, enz. doet. Kortom, alles wat een huisarts doet maar dit in overleg met de praktijkopleider die steeds ter beschikking staat voor raad en daad bij moeilijkere problemen.

Naast de opleiding in onze praktijk volgt de HAIO nog diverse opleidingen en dient hij/zij een masterthesis te schrijven. De opleiding staat onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid.

Stagiair(e)s

Op regelmatige tijdstippen lopen ook studenten geneeskunde stage in onze praktijk. Patienten die zich niet comfortabel voelen bij de aanwezigheid van een stagiair(e) kunnen dit aan de arts melden.

 

Pre-operatief onderzoek

Duur: 15 minuten 

Om deze afspraak te boeken is een aanvraagformulier van uw huisarts of specialist vereist! Voorafgaand aan een operatie vraagt een specialist vaak om een hartfilmpje (ECG) en een nuchter bloedonderzoek om uw algehele gezondheidstoestand en mogelijke risic

Meer
Bloedafname

Duur: 10 minuten 

Het afnemen van een bloedstaal voor labo-analyse. Om deze afspraak te boeken is een aanvraagformulier van uw huisarts of specialist vereist!

Meer
Vaccinaties en inspuitingen

Duur: 5 minuten 

Alle soorten vaccinaties (griep/influenza, kinkhoest, tetanus, enz.) en inspuitingen (van medicatie, vitamines, enz.).

Meer
Hartfilmpje (ECG)

Duur: 10 minuten 

Het maken van een hartfilmpje (ECG); een elektrografie waarbij de electrische geleiding van het hart wordt onderzocht en informatie wordt gegeven over verschillende aspecten van het hart.

Meer
Cryotherapie wratten

Duur: 15 minuten 

Het bevriezen van wratten en ouderdomsvlekken door middel van stikstof

Meer
Wondzorg

Duur: 15 minuten 

Het opvolgen/controleren van acute, chronische en post-operatieve wonden

Meer
Verwijderen van hechtingen

Duur: 10 minuten 

Het verwijderen van de draadjes en nietjes na een wondhechting

Meer
Spirometrie

Duur: 10 minuten 

Een test van de longfunctie om COPD op te sporen

Meer
Spoelen en hepariniseren PAC (antistollingstherapie)

Duur: 10 minuten 

Antistollingstherapie: het kunstmatig vertragen van de bloedstolling met heparine

Meer