Onze Diensten

de Zorgpoort Lommel claimt alle zorgdiensten die behoren tot het primaire domein van de huisarts, waar nuttig en gewenst, in nauwe samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners. Zij biedt een herkenbaar zorgaanbod met een basispakket dat voor elke patiënt gegarandeerd wordt.

Ons primaire zorgterrein

de Zorgpoort Lommel levert zorgdiensten die positief worden ervaren door onze patiënten en die hun gezondheid verbeteren, herstellen of in stand houden:

  • Curatieve zorg (medisch en verzorgend handelen met als doel genezing) voor acute (urgente, semi urgente en niet urgente) pathologie en chronische pathologie;
  • Preventieve (primaire, secundaire en tertiaire) zorg (zorgpaden, sensibilisering en patiënten educatie).

de Zorgpoort Lommel levert ook zorgdiensten die gericht zijn op verzachting en verlichting als genezing niet (meer) mogelijk is en/of de behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen, zodat het lijden zo veel mogelijk beperkt of verzacht wordt: 

  • Palliatieve zorg – de lichamelijke (fysieke) verzorging legt het accent op het bevorderen van het comfort – wat kan uitmonden in:
    • Palliatieve sedatie: toedienen van medicatie tijdens de stervensfase van een patiënt met als resultaat een natuurlijke dood;
    • Euthanasie: het toedienen van medicatie die, op vraag van de patiënt, actief het leven van een patiënt beëindigd.

de Zorgpoort Lommel heeft een voorkeur voor levensbeëindiging via palliatieve sedatie boven euthanasie.

Ons secundaire zorgterrein 

Naast haar primair werkveld voert Zorgpoort ook een aantal secundaire zorgdiensten:

  • Onze patiënten kunnen ook voor een aantal secundaire activiteiten bij onze praktijk terecht: o.a. traumatologie, bedrijfsongevallen, kleine chirurgie, campagnes m.b.t. gezondheidsvoorlichting en opvoeding, zuigelingenraadpleging en verdediging van onze patiënten bij geschillen;
  • Zorgpoort Lommel voert, als erkend fase 3 centrum, studies uit en is erkend opleidingscentrum voor stagebegeleiding en praktijkopleiding.

Wat leveren wij niet?

de Zorgpoort Lommel levert geen zorgdiensten die negatief worden ervaren door onze patiënten en die een controlerend of sanctionerend karakter hebben, zoals Controlegeneeskunde voor RIZIV (geneesheer-inspecteur), Controle van arbeidsongeschiktheid & Arbitrage en verzekeringsgeneeskunde.

Wij werken nauw samen en gaan niet in concurrentie met Kind & Gezin, schoolgeneeskunde en arbeidsgeneeskunde.