Onze visie

Door de toenemende complexiteit van de zorgvragen en het brede aanbod aan huisartsen is het in onze visie nodig om de Lommelse bevolking een praktijk te bieden met verschillende, evenwaardige huisartsen waar ruimte is voor breed overleg en mogelijkheid tot taakdifferentiatie. Hierdoor is het mogelijk dat men voor bepaalde vragen doorverwezen kan worden naar de huisarts die zich hiertoe extra heeft bekwaamd.

Om een brede zorg te kunnen aanbieden is het nuttig en nodig om niet-kerntaken van de huisarts te delegeren aan ondersteunend personeel. Zo blijft er voldoende ruimte voor de huisartsen om aan elke patiënt maximale aandacht en de best mogelijke zorg aan te bieden.

De zorgcontinuïteit moet te allen tijde gegarandeerd blijven en dit kan alleen wanneer er een goede en intensieve samenwerking is met de collegae uit de huisartsenkring. Ook de samenwerking met andere hulpverleners op de eerste lijn moet op een perfecte samenwerking berusten.