Onze missie

Onze slogan "uw gezondheid is onze missie" verwoordt het best waar wij voor staan en gaan: 
uw gezondheid in al haar aspecten!

de Zorgpoort Lommel wil uw "gezondheidsmanager" zijn, die u van jong tot oud bij staat om:

  • Gezond te blijven;
  • Terug gezond te worden bij gezondheidsproblemen;
  • U deskundig te begeleiden op het einde van uw leven.

Huisartsenpraktijk de Zorgpoort Lommel is een praktijk van 8 artsen die een laagdrempelig eerstelijnsaanspreekpunt aanbiedt voor alle facetten – en dit zowel op medisch, psychisch als sociaal vlak – met betrekking tot het welzijn van de patiënt.

de Zorgpoort Lommel geeft maximaal invulling aan het begrip ‘patient empowerment’ door haar patiënten te responsabiliseren en de juiste instrumenten, begeleiding en adviezen aan te reiken voor een verantwoorde eigen keuze in zijn/haar gezondheidstraject.

Wij zijn hun primaire gezondheidsmanager, hun centrale aanspreekpunt voor alle gezondheidszorg, vanaf de geboorte doorheen alle verschillende levensfasen, inclusief de laatste levensdagen. Wij begeleiden onze  patiënten actief en zoeken samen met hen naar de juiste zorg en zorgverlener. Na deskundig overleg en advies heeft de patiënt altijd het laatste woord en hebben wij begrip en respect voor de keuze(s) die hij/zij zelf maakt.

Elke patiënt krijgt, ongeacht de arts waarvoor hij kiest, dezelfde aandacht en zorg.

Onze patiënten kiezen bewust voor de meerwaarde van onze praktijk en accepteren de randvoorwaarden die hier bij horen. Wij informeren en screenen nieuwe kandidaat patiënten actief vooraleer we ze als patiënt accepteren. Patiënten die niet passen bij onze praktijk laten we actief - op basis van objectieve criteria - uitstromen.

Er is aandacht voor de individuele patiënt, onafhankelijk van de levensfase. De focus en benadering ligt op het individu (de patiënt) in plaats van op de ziekte. Daarnaast is er ook aandacht voor de familiale banden en de ruimere maatschappelijke en sociale context waarin de patiënt zich bevindt.