Onze normen en waarden

de Zorgpoort Lommel hanteert een aantal normen en waarden die invulling geven aan de idealen en motieven die wij als praktijk nastreven.

  1. Wij verlenen directe hulp aan patienten in nood;
  2. Wij verlenen toegankelijke zorg voor iedereen: wij verzorgen al onze zieken even gewetensvol, ongeacht hun sociale stand, hun nationaliteit, hun overtuiging, hun faam en onze persoonlijke gevoelens jegens hen;
  3. Wij bieden evidence based oplossingen: om onze patiënten met de beste zorgen te kunnen omringen, houden wij ons op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke en technologische vooruitgang in de geneeskunde;
  4. Wij werken geconventioneerd en vragen een correcte vergoeding voor onze prestaties, conform de wettelijke RIZIV normen;
  5. Wij kiezen bewust voor "patient empowerment": wij responsabiliseren onze patienten en bieden hen de juiste instrumenten, begeleiding en adviezen aan voor een gefundeerde en verantwoorde eigen keuze in hun gezondheidstraject. Na deskundig overleg en advies heeft de patiënt altijd het laatste woord en hebben wij begrip en respect voor de keuze(s) die hij/zij zelf maakt;
  6. Wij handelen naar de eed van Hippocrates die wij hebben afgelegd, waardoor wij onszelf verplichten om bepaalde beroepsregels te handhaven;
  7. Wij handelen naar de vigerende deontologie: onze artsen zijn gebonden door een deontologische code en plichtenleer waar zij niet van kunnen afwijken. Wij verzoeken onze patienten dringend om hen niet in verlegenheid te brengen met verzoeken waarvan goed geweten is dat deze niet stroken met de vigerende wetgeving;
  8. ++