Onze praktijkregels

de Zorgpoort Lommel hanteert een aantal praktijkregels, als volgt:

Taal

De voertaal in onze praktijk is het Nederlands. Patiënten die zich niet in het Nederlands kunnen uitdrukken laten zich bij voorkeur vergezellen door iemand die de taal spreekt.

Regio 

Ons primair werkgebied is Lommel.

Wij accepteren ook patiënten van buiten Lommel, met een aantal beperkingen:

  • Huisbezoeken: wij doen enkel huisbezoeken in Lommel;
  • Wachtdiensten: patiënten van buiten Lommel mogen gebruik maken van de wachtdienst Lommel voor een consultatie (in de spreekkamer van de dienstdoende arts); voor een huisbezoek dienen zij beroep te doen op de wachtdienst van hun eigen regio.

Tarieven

Onze artsen werken geconventioneerd en onze tarieven zijn conform de geldende RIZIV-normen. Onze tarieven staan duidelijk vermeld op onze website.

Website

Onze website www.artsengroepzorgpoort.be of www.dezorgpoort.be bevat alle nuttige en relevante informatie over onze Praktijk en biedt u tevens de mogelijkheid om elektronisch  afspraken te maken en met onze Praktijk te communiceren.

Wij stellen het enorm op prijs als u onze website gebruikt om u breed te informeren over onze praktijk en/of om online afspraken te maken en zaken aan te vragen. Hiermee draagt u er maximaal aan bij dat onze artsen en medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om al hun tijd en aandacht te geven aan een optimale zorg voor onze patienten.

Deontologie

Wij wijzen er graag op dat onze artsen gebonden zijn door een deontologische code en plichtenleer waar zij niet van kunnen afwijken. Wij verzoeken u dringend om hen niet in verlegenheid te brengen met verzoeken waarvan goed geweten is dat deze niet stroken met de vigerende wetgeving.

Contactgegevens

Het is onze intentie om onze patiënten maximaal te informeren en te ondersteunen. Dit willen we liefst doen op een gebruiksvriendelijke en kostenbewuste manier, met gebruik van de laatste stand van de techniek (e-mail, mobiel, etc.). Hiervoor is het van ultiem belang dat uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres) up-to-date zijn. Wij vragen u deze gegevens actueel te houden via de website en bij uw bezoek aan onze Praktijk (zorg er voor dat u steeds uw identiteitskaart mee heeft). In uw en ons belang.