Onze partners

de Zorgpoort Lommel heeft er voor gekozen om samen te werken met zorgvuldig geselecteerde partners.

Omdat integrale geneeskundige zorg bestaat uit veel verschillende, even belangrijke disciplines, werken wij nauw, in open dialoog en met respect voor eenieders normen, waarden en ideologie, samen met zorgvuldig geselecteerde partners – die zich bij voorkeur ook fysiek in onze nabijheid hebben gevestigd – zodat er direct en adequaat kan overlegd en doorverwezen worden.

Samenwerken met zorgvuldig geselecteerde partners uit de nulde, eerste, tweede en derde lijn – specialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, paramedici, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen, logopedisten, audiologen, enz. – in een hecht samenwerkingsverband heeft tevens als voordeel dat de aanwezige kennis en expertise ruimschoots uitgewisseld en aangewend kan worden en wij in staat worden gesteld om adequaat invulling te geven aan de ambitie om onze dienstverlening continu te verbeteren en, waar nuttig en gewenst, uit te breiden.

Business Improvement Group

Onze partner voor het organiseren en optimaliseren van het praktijkgebeuren.

Contact: +32(0)483-070120.