Onze medewerkers

Bij het uitvoeren van hun zorgtaken laten de huisartsen zich optimaal ondersteunen door medisch en niet medisch personeel en de mogelijkheden van de informatietechnologie, zodat zij zich maximaal kunnen concentreren op hun kerntaken als huisarts.

Verpleegkundigen

Een verpleegkundige voert door de huisarts gedelegeerde medische taken uit, zowel in de praktijk de Zorgpoort zelf als bij de patient thuis. De door een verpleegkundige verstrekte zorg gebeurt steeds in nauw overleg met en in opdracht en conform instructie van uw huisarts. Hij/zij maakt deel uit van een zelfsturend team van verpleegkundigen

Taken

Een verpleegkundige neemt bloed af, doet vaccinaties, verzorgt wonden, verwijdert wratten, enz.

Ons team

Veerle en Sofie en hun team verpleegkundigen staan elke dag voor u klaar om u de beste zorg te verlenen.

Medisch secretariaat

De medische secretaresse voert door de huisarts gedelegeerde niet-medische taken uit. Zij rapporteert aan de praktijkmanager en maakt deel uit van een zelfsturend team van medische secretaressen.

Taken

Het medisch secretariaat beheert de agenda van de huisartsen, draagt zorg voor een professioneel onthaal, maakt en beheert afspraken met patienten, beantwoordt (telefonische) vragen en oproepen en informeert patienten over de werking van de praktijk.

Ons team

Alosya, Amina en Kim zetten elke dag hun beste beentje voor om u zo goed en vriendelijk mogelijk van dienst te zijn, vaak in drukke en hectische situaties. Wij durven hopen op uw begrip voor de omstandigheden en een vriendelijke houding naar hen toe.

Stagiair(e)s

Het gebeurt regelmatig dat studenten in de richting "Medisch secretariaat" stage lopen in onze praktijk.

Praktijkmanager

De huisarts kan pas optimaal functioneren als alle randvoorwaarden goed zijn geregeld.

Een tegenwoordige huisartsenpraktijk is een klein bedrijf dat men goed moet managen. Als de huisarts dit zelf wil en/of moet regelen dan heeft hij minder tijd voor directe patiëntenzorg terwijl de vraag daarnaar toeneemt. Artsengroep Zorgpoort heeft er dan ook voor gekozen om een praktijkmanager aan te stellen zodat onze huisartsen zich volledig kunnen richten op hun primaire taak als huisarts. 

Onze praktijkmanager, Pierre Vandenberk, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de praktijk. Hij verzorgt het management en beheer van alle niet-patiënt gebonden taken (de zogenaamde overhead taken - algemeen management, financieel management, IT management, HR management en Facility management) en geeft leiding aan de dagelijkse werkzaamheden in de praktijk.