Hoe kan ik de huisarts bellen?

Onze artsen hebben de uitdrukkelijke wens om tijdens de consultatie van hun patienten niet gestoord te worden door telefoontjes van andere patienten. Bovendien willen ze, als een patient belt, deze goed te woord staan. Hiervoor hebben we zogenaamde belmomenten ingesteld.

Belmomenten

Elke arts van de Groepspraktijk de Zorgpoort Lommel is telefonisch bereikbaar op vaste dagen en tijdstippen (zie uurrooster van de huisartsen) voor wat we noemen het belmoment/beluurtje. Tijdens dat belmoment kunnen eenvoudige vragen worden gesteld en/of uitslagen van aanvullend onderzoek worden gecommuniceerd.

Wij hebben er voor gekozen om aan onze patienten de service te verlenen dat voor uitslagen van onderzoeken hun huisarts hen zelf belt om op die manier te voorkomen dat zij worden geconfronteerd met een bezette telefoonlijn (want de ervaring leert dat iedereen op die momenten tegelijkertijd gaat bellen).

Bel je op een ander moment zal je, tenzij expliciet met je huisarts afgesproken, worden terugverwezen naar de belmomenten.

Telefonisch consult

In uitzonderlijke gevallen kunt u uw klacht in een telefonisch consult met de huisarts bespreken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u met diezelfde klacht al eerder bij de huisarts bent geweest, er weinig veranderd is en u over het verdere verloop wilt overleggen.

U kunt een telefonisch consult aanvragen op 2 manieren:

  1. Een online aanvraag via de website; u vult via onderstaande link het aanvraagformulier in en u wordt door uw huisarts gecontacteerd;
    ik wil een telefonisch consult aanvragen (nog niet beschikbaar)
  2. Een telefonische aanvraag via het secretariaat op 011-550230; u belt dan bij voorkeur tussen 12u30 en 13u30 uur en vraagt om een telefonisch consult. De assistente beoordeelt of het probleem telefonisch besproken kan worden en noteert dit in de agenda van de huisarts. U wordt dan later die dag op het afgesproken tijdstip (in principe tijdens het belmoment van de huisarts) teruggebeld door uw huisarts.