Ik heb spoedeisende hulp nodig

Een levensbedreigende situatie: bel 112!

Voor alle overige spoedeisende hulp:

Patienten van Zorgpoort Lommel

Bel ons spoednummer: 011 550230
(automatische doorschakeling naar wachtdienst buiten onze openingsuren)

of

Kom direct naar de praktijk! U wordt met voorrang verder geholpen!
Indien mogelijk vooraf een telefoontje op ons spoednummer, zodat wij een arts
en/of verpleegkundige paraat hebben!

Buiten de openingsuren: bel de wachtdienst (011 555555)

Geen patient van Zorgpoort Lommel

Bel uw eigen huisarts of de wachtdienst (011 555555)