Corona virus
03 mrt. 2020

Dokter, heb ik het Corona virus?

Wat is het coronavirus?

Het coronavirus is een virus dat gelijkaardige klachten veroorzaakt als de gewone seizoensgriep. Het zorgt voor koorts, klachten van de bovenste luchtwegen en kan evolueren tot een longontsteking. Bij het grootste deel van de bevolking is dit geen dodelijke ziekte. Net zoals de seizoensgriep vormt dit vooral een gevaar voor de oudere populatie, vanaf 65 jaar met achterliggende aandoeningen. Momenteel schat men dat ongeveer 2-3% van de mensen overlijdt aan het coronavirus, alhoewel dit waarschijnlijk een overschatting is gezien er ook veel besmette mensen zijn die geen klachten vertonen. De tijd tussen besmetting en ziek worden (incubatie) wordt geschat op maximum 14 dagen.

Wanneer moet u contact met ons opnemen?

U neemt best contact op indien u in de voorbije 14 dagen in een risicogebied geweest bent (zie https://www.epidemio.wiv-isp.be voor een actuele lijst), EN u koorts ontwikkelt gecombineerd met luchtwegklachten. 

Gelieve in de eerste plaats telefonisch contact te nemen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vermijden.

Bij twijfelKOM UIT VOORZORG NIET NAAR DE ZORGPOORT maar neem telefonisch contact via het gewone nummer 011-550230. Het secretariaat zal met u de procedure doorlopen en samen met u beslissen wat er moet gebeuren.

Informeer uzelf: raadpleeg ook regelmatig de website van de overheid die constant wordt bijgewerkt met informatie betreffende risicogebieden en symptomen: https://www.info-coronavirus.b/nl/ en www.domusmedica.be en volg de ontwikkelingen via de nieuwsberichten.