Hoe vraag ik een herhaalvoorschrift of attest aan?

Telefonisch aanvragen van een herhaalvoorschrift of attest kan niet meer!

Patienten van de Zorgpoort Lommel die een herhaalvoorschrift of een attest nodig hebben kunnen hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij hun huisarts. Dit is een uitzonderingsprocedure - de regel is dat een voorschrift enkel wordt uitgereikt tijdens een raadpleging - en geldt enkel voor vervolgattesten zoals een vervolgvoorschrift voor chronische medicatie, een vervolgattest voor kinesistherapie of verpleegkundige zorg, een attest voor de federale overheidsdienst, etc.

Aanvragen voor nieuwe medicatie of nieuwe zorgdiensten worden per definitie niet aanvaard zonder voorafgaande consultatie. Indien uw huisarts het noodzakelijk acht dat u voor uw aanvraag op consultatie komt, wordt u uitgenodigd voor een raadpleging.

TIP: vraag uw herhaalvoorschriften tijdig aan! Fijn voor u en voor ons!

Er zijn 2 procedures:

  1. Een procedure voor het aanvragen van een herhaalvoorschrift voor chronische medicatie;
  2. Een procedure voor het aanvragen van een herhaalvoorschrift voor andere attesten.

Procedure voor het aanvragen van een herhaalvoorschrift voor chronische medicatie

Voor vragen aan uw huisarts over medicijnen en medicijngebruik kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts tijdens de belmomenten of een verzoek indienen bij het secretariaat om door uw huisarts gebeld te worden.

U kunt op een aantal manieren een herhaalvoorschrift voor chronische medicatie aanvragen.

1. indienen van een aanvraag via de website (24 uur per dag, 7 dagen per week) en het voorschrift ligt 24 u later klaar bij uw apotheker. U kunt uw medicatie daar ophalen op vertoon van uw ID-kaart.

link naar aanvragen van een herhaalvoorschrift voor chronische medicatie

Het voorschrift kan 24 uur later worden opgehaald bij uw apotheker (op vertoon van uw ID-kaart). U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om NIET te bellen of het voorschrift klaar ligt. U mag er van uit gaan dat het voorschrift klaar ligt bij uw apotheker conform afspraak.

Let op!

Recepten die in het weekend zijn aangevraagd, liggen dus pas woensdag vanaf 09u00 uur klaar.

2. Aanleveren van een ingevuld standaard document (tijdens de openingsuren en in een open door u voldoende gefrankeerde enveloppe met uw adres) en het herhaalvoorschrift wordt u per post opgestuurd.

Het standaard document kunt u ophalen bij ons secretariaat tijdens de openingsuren
of hier dowloaden: download formulier "aanvraag voor herhaalvoorschrift voor chronische medicatie".

Procedure voor het aanvragen van een herhaalvoorschrift voor andere attesten

Voor vragen aan uw huisarts over medicijnen en medicijngebruik kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts tijdens de belmomenten of een verzoek indienen om gebeld te worden.

U kunt u op een aantal manieren een herhaalvoorschrift voor chronische medicatie aanvragen.

1. indienen van een aanvraag via de website (24 uur per dag, 7 dagen per week) en het voorschrift ophalen bij het secretariaat (tijdens de openingsuren);

link naar aanvragen van een herhaalvoorschrift voor attesten

Het voorschrift kan twee werkdagen (48 uur) later worden opgehaald bij de receptie binnen de openingsuren van het secretariaat. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om NIET te bellen of het voorschrift klaar ligt. U mag er van uit gaan dat het voorschrift klaar ligt conform afspraak.

Let op!

  1. Recepten die in het weekend zijn aanvraagd, liggen dus op woensdag vanaf 09u00 uur klaar.
  2. Voorschriften die 10 dagen na de aanvraag niet zijn opgehaald, worden vernietigd.

2. Aanleveren van een ingevuld standaard document (tijdens de openingsuren en in een open door u voldoende gefrankeerde enveloppe met uw adres) en het herhaalvoorschrift wordt u per post opgestuurd.

Het standaard document kunt u ophalen bij ons secretariaat tijdens de openingsuren 
of hier dowloaden: download formulier "aanvraag voor herhaalvoorschrift voor attesten"

Regels:

  • Enkel volledig en duidelijk ingevulde aanvragen worden verwerkt;
  • Ben je langer dan 6 maanden niet bij de dokter geweest, maak dan een afspraak!
  • Controleer uw aanvraag zodat u voldoende medicatie kunt aanvragen;
  • Deponeer de ingevulde aanvraag in de voorbestemde bus bij het secretariaat;