Griepvaccin: 50-plussers kunnen zonder doktersvoorschrift vaccin halen bij apotheker
24 sep. 2021

Een hoge vaccinatiegraad voor de griep bij ouderen kan helpen een overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. Daarom zal de griepvaccinatie voor 2020-2021 gefaseerd verlopen met prioriteit voor de risicogroepen.

Er is bovendien een uitzonderlijke maatregel voorzien vanaf 5 oktober 2020. Personen van 50 jaar en ouder kunnen hun griepvaccin afhalen bij de apotheker, ook wanneer ze voor hun vaccin nog geen medisch voorschrift hebben ontvangen van een arts.

De apotheker zal het vaccin zelf kunnen voorschrijven en aan de patiënt afleveren. De toediening van het vaccin moet wel gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een (huis)arts.

Praktische informatie voor patiënten 

  • U bent 50 jaar of ouder?

Dan heeft u prioritair recht op een griepvaccin. U kunt vanaf 5 oktober 2020 zonder voorschrift naar uw apotheker gaan en uw griepvaccin vragen. De apotheker zal uw leeftijd controleren en u enkele vragen stellen (bv. over mogelijke allergieën). Bij een positieve analyse zal de apotheker u het vaccin voorschrijven en afleveren. De apotheker zal u advies geven hoe u het vaccin thuis best bewaart. Nadien maakt u een afspraak met uw (huis)arts om het griepvaccin toe te dienen, er wordt aanbevolen om dit van midden oktober tot midden december te doen.

  • U behoort tot de risicogroep maar u bent geen 50 jaar?

U heeft een medisch voorschrift van uw (huis)arts nodig voor u naar de apotheker gaat. U kan wel prioritair (tot 15 november) uw vaccin afhalen. Uw apotheker zal u advies geven hoe u het vaccin thuis best bewaart. U maakt een afspraak met uw (huis)arts om het griepvaccin toe te dienen, er wordt aanbevolen om dit van midden oktober tot midden december te doen.

  • U behoort niet tot de risicogroep en u bent geen 50 jaar?

U heeft een medisch voorschrift van uw (huis)arts nodig voor u naar de apotheker gaat. Vanaf 15 november zal uw apotheker uw vaccin kunnen afleveren in functie van de beschikbaarheid nadat de prioritaire doelgroepen werden gevaccineerd.